Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
4837 08ea 500
Reposted frometerycznie eterycznie viakateistrue kateistrue

May 26 2018

Play fullscreen
pamiętasz?
8015 053c 500

teenageers:

Do I ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viatoffifee toffifee

May 24 2018

8061 17cf 500

trianglesaremyfav:

i wanna go here and sleep in a tent and wake up to the birds singing

Reposted fromlifeless lifeless vianoticeable noticeable
Reposted fromshakeme shakeme viaojtam ojtam

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viaosiaka osiaka
6011 e2a0
Reposted fromkarahippie karahippie viakateistrue kateistrue
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
8656 fd61 500
Reposted fromqb qb viameadowlarks meadowlarks
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable
4913 2fd7 500
Reposted fromchristineroad christineroad viakateistrue kateistrue

April 04 2018

5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viatoffifee toffifee
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viameadowlarks meadowlarks
0049 05f2 500
Reposted fromsarazation sarazation viameadowlarks meadowlarks

March 19 2018

3432 249f
Reposted fromfelicka felicka vianoticeable noticeable
photography by: Jared Soares
Reposted fromnoticeable noticeable
1071 3cef
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable
3814 1b01
Reposted fromnezavisan nezavisan viastepywilcze stepywilcze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl