Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viatoffifee toffifee
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viameadowlarks meadowlarks
0049 05f2 500
Reposted fromsarazation sarazation viameadowlarks meadowlarks

March 19 2018

3432 249f
Reposted fromfelicka felicka vianoticeable noticeable
photography by: Jared Soares
Reposted fromnoticeable noticeable
1071 3cef
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable
3814 1b01
Reposted fromnezavisan nezavisan viastepywilcze stepywilcze
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viaojtam ojtam
5623 3e2a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacoeurina coeurina
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viaoversensitive oversensitive

February 28 2018

1369 d7e2
Reposted fromposzum poszum
2574 3ed7
Reposted fromTankistD TankistD viakateistrue kateistrue
9911 c759
Reposted frombabyface babyface viatoffifee toffifee
W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamisspissed misspissed
8625 3914 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable

February 04 2018

3460 119f
Reposted fromlostinspace lostinspace viaosiaka osiaka
6125 fdd6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaosiaka osiaka
5875 0306 500
Reposted fromprzegrany przegrany viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl