Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

2891 0136 500
Reposted fromrawriot rawriot viaepidemic epidemic
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viakateistrue kateistrue
4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viakateistrue kateistrue
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakateistrue kateistrue
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viathebelljar thebelljar
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatoffifee toffifee
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viathebelljar thebelljar
Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromavooid avooid viatoffifee toffifee
8758 0c2a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadontaskmewhy dontaskmewhy

October 12 2018

Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
4837 08ea 500
Reposted frometerycznie eterycznie viakateistrue kateistrue

May 26 2018

Play fullscreen
pamiętasz?
8015 053c 500

teenageers:

Do I ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viatoffifee toffifee

May 24 2018

8061 17cf 500

trianglesaremyfav:

i wanna go here and sleep in a tent and wake up to the birds singing

Reposted fromlifeless lifeless vianoticeable noticeable
Reposted fromshakeme shakeme viaojtam ojtam

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viaosiaka osiaka
6011 e2a0
Reposted fromkarahippie karahippie viakateistrue kateistrue
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl